[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 113, č. 8, s. 518, srp. 2019.