[1]
E. Mašková, K. Kubová, a J. Mašek, „Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy", Chem. Listy, roč. 113, č. 8, s. 491–499, srp. 2019.