[1]
Z. Tišler, J. Šafář, R. Velvarská, a L. Pelíšková, „Modifikované alkalicky aktivované zeolitové pěny: příprava a charakterizace", Chem. Listy, roč. 113, č. 2, s. 111–116, úno. 2019.