[1]
L. Sekerová, E. Vyskočilová, a L. Červený, „Využití porézních organických polymerů v oblasti heterogenní katalýzy", Chem. Listy, roč. 112, č. 11, s. 752–761, lis. 2018.