[1]
J. Machotová, E. Stránská, a J. Škorňok, „Heterogenní kationvýměnné membrány na bázi samosíťujících latexových pojiv", Chem. Listy, roč. 112, č. 9, s. 620–623, zář. 2018.