[1]
K. Puková, J. Machotová, P. Mikulášek, a I. Charamzová, „Syntéza emulzních polymerů na bázi polyvinylacetátu a ᴅ-glukosy a hodnocení jejich biologické rozložitelnosti", Chem. Listy, roč. 112, č. 9, s. 616–619, zář. 2018.