[1]
A. Rückerová, M. Medunová, J. Machotová, A. Kalendová, R. Bačovská, a M. Večeřa, „Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření", Chem. Listy, roč. 112, č. 7, s. 450–453, čvc. 2018.