[1]
K. Weinertová, E. Stránská, D. Neděla, a J. Křivčík, „Optimalizace přípravy heterogenní aniontově výměnné membrány na bázi polypropylenu", Chem. Listy, roč. 112, č. 7, s. 440–445, čvc. 2018.