[1]
J. Barek, „Analytická chemie – popelka chemických věd nebo disciplína nepostradatelná pro moderní společnost", Chem. Listy, roč. 112, č. 6, s. 345, čer. 2018.