[1]
L. Krejčí, B. Schüllerová, a V. Adamec, „Hodnocení rizika přepravy amoniaku a chloru v městských oblastech", Chem. Listy, roč. 112, č. 4, s. 232–236, dub. 2018.