[1]
E. Bojňanská a J. Jampílek, „Integrita dát vo farmaceutickom priemysle", Chem. Listy, roč. 112, č. 4, s. 227–231, dub. 2018.