[1]
E. Duborská a M. Bujdoš, „Extrakčné metódy a techniky stanovenia jódu v prírodných materiáloch", Chem. Listy, roč. 112, č. 4, s. 222–226, dub. 2018.