[1]
L. Pašteka, M. Bujdoš, a M. Miglierini, „Uplatnenie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu polymorfných zlúčenín železa", Chem. Listy, roč. 112, č. 2, s. 86–92, úno. 2018.