[1]
I. Hagarová, „Súčasné trendy v extrakcii s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov využiteľné v ultrastopovej analýze iónov kovov a nanočastíc kovov", Chem. Listy, roč. 112, č. 2, s. 79–85, úno. 2018.