[1]
L. Zárybnická, E. Stránská, M. Večeřa, E. Černošková, a K. Melánová, „Sledování funkčnosti vybraných katexů při tepelném zatěžování", Chem. Listy, roč. 109, č. 11, s. 856–859, lis. 2015.