[1]
A. Hošťálková, T. Siatka, J. Chlebek, L. Opletal, P. Drašar, a L. Cahlíková, „Boldinové alkaloidy a perspektivy jejich využití", Chem. Listy, roč. 109, č. 11, s. 846–855, lis. 2015.