[1]
M. Bejblova a L. Cerveny, „Hydrodeoxygenation of Aromatic Ketones and Aldehydes", Chem. Listy, roč. 98, č. 11, pro. 2004.