[1]
C. Mišľanová a M. Hutta, „Optimalizácia HPLC-coulochemickej metódy pre stanovenie homocysteínu a vybraných metabolitov v plazme po suplementácii funkčnou potravinou", Chem. Listy, roč. 110, č. 8, s. 585–592, srp. 2016.