[1]
J. barek, „Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007", Chem. Listy, roč. 102, č. 6, s. 409, čer. 2008.