[1]
J. Barek, K. Pecková, a V. Vyskočil, „Where Modern Electroanalytical Methods Verge Fifty Years after Nobel Prize for Polarography", Chem. Listy, roč. 103, č. 11, pro. 2009.