[1]
J. Muselík, K. Krejčová, M. Rabišková, A. Bartošíková, M. Dračková, a L. Vorlová, „Determination of the Thickness of Tablet Coating by Near-Infrared Spectroscopy", Chem. Listy, roč. 104, č. 1, úno. 2010.