[1]
J. Ulrichová, „Úvodník", Chem. Listy, roč. 104, č. 1, úno. 2010.