[1]
M. Blašková, A. Hájková, a V. Vyskočil, „Voltametrické stanovení anthracenu pomocí elektrody ze skelného uhlíku modifikované deoxyribonukleovou kyselinou", Chem. Listy, roč. 109, č. 3, s. 235–240, bře. 2015.