[1]
P. A. Skřehot, J. Marek, M. Skřehotová, F. Houser, a J. Piľa, „Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání nebezpečných chemických látek během praktické výuky chemie", Chem. Listy, roč. 110, č. 12, s. 947–952, pro. 2016.