[1]
M. Hartman, O. Trnka, V. Veselý, a K. Svoboda, „Termická oxidace oxidu uhelnatého ve spalných plynech", Chem. Listy, roč. 105, č. 7, s. 546–552, čvc. 2011.