Berka, J., Víden, I. a Kozmík, V. (2012) „Organické látky detegované v heliovém okruhu experimentální výzkumné aparatury k simulaci chlazení jaderného reaktoru při zahájení provozu", Chemické listy, 106(10), s. 980–987. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/841 (Viděno: 19 červen 2024).