Kania, P., Studecký, T., Černý, P. a Urban, Š. (2012) „Emisní rotační spektroskopie plynů v decimetrové oblasti spektra jako účinný nástroj konformační analýzy složitých molekul", Chemické listy, 106(10), s. 945–952. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/836 (Viděno: 4 červen 2023).