Vacek, J., Novák, D. a Zatloukalová, M. (2017) „Nové směry v elektrochemii biomakromolekul: stručný přehled a diskuse", Chemické listy, 111(7), s. 430–438. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/63 (Viděno: 30 září 2023).