Kratochvíl, B. (2023) „Mineralogická a ložiskově-geologická expertíza hlavice děkanského žezla Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha", Chemické listy, 117(4), s. 214–218. doi: 10.54779/chl20230214.