„Reklama" (2021) Chemické listy, 115(11). Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3946 (Viděno: 4 říjen 2023).