Matulová, M. a Bujdoš, M. (2020) „Rádiometrické metódy a metódy hmotnostnej spektrometrie pre stanovenie dlhožijúcich štiepnych produktov uránu", Chemické listy, 114(11), s. 753–759. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3728 (Viděno: 23 září 2023).