Machotová, J., Kalendová, A., Pitthardová, D., Steinerová, D. a Stránská, E. (2019) „Příprava vodou ředitelného samosíťujícího polymerního pojiva s odolností proti bleskové korozi", Chemické listy, 113(12), s. 745–750. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3507 (Viděno: 9 prosinec 2023).