Puková, K., Machotová, J., Mikulášek, P. a Charamzová, I. (2018) „Syntéza emulzních polymerů na bázi polyvinylacetátu a ᴅ-glukosy a hodnocení jejich biologické rozložitelnosti", Chemické listy, 112(9), s. 616–619. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3177 (Viděno: 29 únor 2024).