„Inzerát" (2018) Chemické listy, 112(4), s. 289. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3075 (Viděno: 29 květen 2023).