Lukačovičová, O. a Mikuš, P. (2018) „Monitoring profilov ťažkých kovov v matriciach liečivých rastlín, liekov a homeopatických prípravkov z radu antitusík rádionuklidovou röntgenofluorescenčnou spektrometriou", Chemické listy, 112(4), s. 242–245. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3068 (Viděno: 9 červen 2023).