Boháčová, M. a Pazlarová, J. (2018) „Extracelulární DNA jako cílová molekula k narušení biofilmů", Chemické listy, 112(4), s. 215–221. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3063 (Viděno: 9 červen 2023).