Hagarová, I. (2018) „Súčasné trendy v extrakcii s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov využiteľné v ultrastopovej analýze iónov kovov a nanočastíc kovov", Chemické listy, 112(2), s. 79–85. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2987 (Viděno: 9 prosinec 2023).