Horák, J. (2010) „Vývoj společenského vnímání rizika spojeného s existencí chemických výrob v okolí bydliště a jeho důsledky na vývoj chemického průmyslu", Chemické listy, 104(11), s. 997. Dostupné z: http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1223 (Viděno: 24 únor 2024).