Pohořelý, M., Jeremiáš, M., Kameníková, P., Skoblia, S., Svoboda, K., & Punčochář, M. (2012). Zplyňování biomasy. Chemické Listy, 106(4), 264–274. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/976