Dědík, J., Vyskočil, V., Daňhel, A., & Barek, J. (2012). Voltametrické stanovení ekotoxických nitrovaných sloučenin pomocí leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody. Chemické Listy, 106(3), 217–223. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/968