Berka, J., Víden, I., & Kozmík, V. (2012). Organické látky detegované v heliovém okruhu experimentální výzkumné aparatury k simulaci chlazení jaderného reaktoru při zahájení provozu. Chemické Listy, 106(10), 980–987. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/841