Vrňata, M., Kopecký, D., Škodová, J., Fitl, P., Vlček, J., & Hofmann, J. (2012). Příprava tenkých vrstev polypyrrolu metodou matricové pulsní laserové depozice. Chemické Listy, 106(10), 975–979. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/840