Kania, P., Studecký, T., Černý, P., & Urban, Š. (2012). Emisní rotační spektroskopie plynů v decimetrové oblasti spektra jako účinný nástroj konformační analýzy složitých molekul. Chemické Listy, 106(10), 945–952. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/836