Novák, P. (2012). Příprava, vlastnosti a použití intermetalických sloučenin. Chemické Listy, 106(10), 884–889. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/827