Patera, J., Krupka, J., Pašek, J., Paterová, I., Jirátová, K., & Murafa, N. (2012). Stanovení velikosti specifického povrchu palladia v hydrogenačních katalyzátorech chemisorpcí oxidu uhelnatého. Chemické Listy, 106(12), 1122–1128. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/802