Šnejdrová, E., Drastík, M., & Dittrich, M. (2013). Výběr plastifikátoru pro větvené oligoestery používané jako nosiče léčiv. Chemické Listy, 107(2), 178–181. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/771