Doležalová Weissmannová, H., Štěpánková, I., Vávrová, M., & Lapčíková, A. (2013). Stanovení toxicity „musk“ sloučenin s využitím alternativních testů ekotoxicity. Chemické Listy, 107(2), 172–177. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/770