Chalányová, M., Prochácková, I., & Hutta, M. (2013). Vývoj metódy izolácie vybranej skupiny pesticídov z pôdy prietokovou extrakciou z tuhej vzorky pred HPLC analýzou. Chemické Listy, 107(2), 165–171. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/769