Szkandera, R., Dočekalová, H., Kadlecová, M., Trávníčková, J., & Diviš, P. (2013). Sorpční gel s oxidem titaničitým pro stanovení rtuti technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemické Listy, 107(2), 160–164. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/768