Zychová, M., Růžičková, M., Macák, J., & Janda, V. (2013). Vlastnosti a použití superkritické vody. Chemické Listy, 107(2), 126–135. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/764